Telli kõik jõuludeks vajalik mugavalt ePrismast 🎄🎁 Vaata kingiideid, jõulukaunistusi ning advendikalendreid siit !
🚨Halbade ilmastikuolude tõttu on võimalik tellimuste hilinemine, vabandame!🚨

Prisma pöörab ligi 400 toote hinna aasta võrra tagasi

Iga kolmas inimene vastas Prisma Peremarketi oktoobrikuises kliendiuuringus, et prognoosib enda majandusliku hakkamasaamise halvenemist talvekuudel. Prisma laiendab senist hinnapööret ning viib ligi 400 toidu- ja esmatarbekauba hinnad aasta tagasi kehtinud madalamale tasemele.

„Meie hinnapöörde esimene etapp äratas palju tähelepanu ja otsustasime sellega jätkata, et pakkuda soodsat hinnataset sügis-talvise perioodi saabudes, kui inimeste kulud majapidamistes tahes-tahtmata kasvavad,“ ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä. „Oktoobris läbi viidud kliendiküsitlus andis tunnistust sellest, et inimesed on pessimistlikumad kui kevadel – kui nüüd arvas 34% vastajatest, et nende majanduslik olukord halveneb, siis kevadel oli see osakaal poole väiksem ehk 16%,“ selgitas Kilpiä. 58% vastajatest prognoosis olukorra samaks jäämist ja vaid 7% olukorra paranemist.

Prisma hinnapöörde teine etapp algab tänasest, 1. novembrist ning sellesse on kaasatud ligi 400 levinud toidu- ja esmatarbekaupa. Nende hind pöördub tagasi vähemalt aasta tagusesse aega, 2022. aastasse. Keskmine hinnalangus on Prisma hinnapöördes 20%.

Hinnapöördes osalevate toodete seas on enamlevinud toiduained alates leivast ja piimast ning lõpetades kohvi, maiustuste ja valmistoitudega. Paljud tooted osalesid juba hinnapöörde esimeses etapis, mis algas augustis, kuid neile on lisandunud rohkelt täiendavaid kaupu.

Käibemaksutõusu pärast muretseb 75% klientidest

“Uuel aastal seisab ees ka käibemaksu tõus. Ligi 75% meie kliendiküsitlusele vastanutest ütles, et on käibemaksu tõusu pärast mures ning paljud peavad selle tõttu ka kokkuhoidlikumalt oste tegema. Prisma eesmärk on viia käibemaksu muutus läbi nii kliendisõbralikult kui võimalik ja me ei võta käibemaksumuudatust kui teenimisvõimalust, ei enne ega pärast muudatuse toimumist. Me ei alusta uue käibemaksumäära arvutamist hindadesse enne 1. jaanuari 2024,“ rääkis Kilpiä.

Küsitluse andmed näitasid, et inimesed pole pessimistlikumad mitte ainult tulevikuprognoosis, vaid ka hinnangutes enda praegusele hakkamasaamisele. Heaks hindab enda toimetulekut vaid 22% vastajatest, kui samas kevadel oli see näitaja 32%. Halvaks nimetas olukorda 17% vastanutest, mis on 4 protsendipunkti suurem tulemus kui kevadel. 61% hindas enda hakkamasaamist rahuldavaks.

Hinnang toimetulekule on madalam eelkõige üle 60aastaste, mitte-eestlaste ja madalama sissetulekuga inimeste puhul.

Vaid 38% küsitletud klientidest saab endale kõik vajaliku lubada

„Juba enam kui aasta annab inimeste ostukäitumises tooni ostude hoolikas planeerimine ja ostukoguste vähenemine. Klientide abistamiseks oleme omalt poolt teinud nii soodsaid sortimendiuuendusi näiteks Carrefouri toodete näol, kui viinud sisse nädalalõpupakkumised ning sadadele toodetele madalamaks pööratud hinnad,“ rääkis Kilpiä.

Prisma küsitlusele vastates ütles 63% inimestest, et peavad valima, mida osta saavad. Vaid 38% märkis, et saab endale kõike vajalikku lubada. Võrreldes kevadise küsitlusega on ostudest loobujate arv kasvanud.

Pööratud hinnad kehtivad aasta lõpuni, kuid Prisma jätkab ka edaspidi eesmärgiga pakkuda soodsaimat ostukorvi oma kaupluste külastajatele. Hinnad kehtivad nii Prisma kauplustes kui ka ePrismas.

Prisma kliendiuuring viidi läbi 5.-16. oktoobril 2023, selles osales 2869 vastajat.

Prisma Peremarket AS tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Ketil on üle Eesti 14 kauplust, mis pakuvad koos tugiüksusega tööd ligi 900 inimesele. Prisma on kõige laiema valiku ja soodsama ostukorviga poekett Eestis ning ePrisma Eesti suurima valikuga veebipood. Prisma Peremarket kuulub Soome kaubanduskontserni S-Grupp.