Uus ePrisma testversioon on avalik. Tule ja testi meie tulevast epoodi (hetkel veel tellida ei saa) ning anna tagasisidet. Töötame kõvasti, et avada võimalus toodete tellimisele ja pakkuda muid funktsioone! 🙂
Hea ePrisma klient! Tallinna piirkonnas saab nüüd tellida kaupa otse koju ainult Kristiine Prismast. Kui tarneaadress pole uuendatud, võib tekkida veakood 400

Prisma Konto Teenuste kasutustingimused

Prisma Konto Teenused

Prisma Konto Teenused on Prisma Konto ja ePrisma Teenus.

Mis on Prisma Konto?

 • Prisma Konto on AS-i Prisma Peremarket (edaspidi Prisma või äriühing) Eesti kauplustes rakendatav püsiklientide lojaalsusprogramm. Kliendi jooksva kuu ostud summeeritakse kuu lõpus ja nende põhjal arvestatakse Prisma Kontole Konto raha. Konto raha saab klient kasutada Prisma kauplustes järgmiste ostude eest tasumisel. Mida suurem on kliendi igakuine ostukorv, seda rohkem Konto raha on kliendil võimalik koguda.

Kuidas teha endale Prisma Konto?

 • Prisma Konto saab endale teha internetis aadressil www.prismamarket.ee.
 • Prisma Konto saavad teha kõik vähemalt 16-aastased eraisikud.
 • Prisma Konto tegemiseks on vajalik töökorras kiibiga kehtiv Eesti ID-kaart või elamisloakaart (edaspidi ühiselt nimetatud ID-kaart).
 • ID-kaardi puudumise korral saab Kontot kasutada Konto kaardiga. Konto kaarti saab osta Prisma infoletist.

Mis on Konto kaart? 

 • Konto kaart on plastikkaart, mida pakume neile, kellel ei ole ID-kaarti või kes ei soovi Kontot ID-kaardiga siduda
 • Konto kaarti saab osta Prisma infoletist. Konto kaardile saab juurde osta kuni 2 lisakaarti.
 • Konto kaardile kehtivad samad Konto raha tasemed nagu ID-kaardiga Kontole
 • Konto kaardiga saab Konto raha koguda ainult Prismast ostes, Konto raha ei saa koguda ePrisma ostudega
 • Kui Konto kaart kaob, ei ole võimalik sellele kaardile kogunenud Konto raha uuele kaardile üle kanda
 • Konto kaardi kadumisest tuleb teavitada Prismat meiliaadressil: konto@prismamarket.ee
 • Konto kaardi kasutustingimused leiad siit

Kuidas saab pere ühiselt Konto raha koguda?

 • Internetis aadressil www.prismamarket.ee võib Prisma Konto endale teinud isik (edaspidi peakasutaja) siduda oma Prisma Kontoga veel kuni kaks vähemalt 16-aastast pereliiget (edaspidi lisakasutaja). Nii kogub pere ühiselt veel rohkem Konto raha. Konto raha saab kasutada vaid Prisma Konto peakasutaja. Lisakasutaja Konto raha kasutada ei saa.
 • Kui Prisma Konto peakasutaja saadab www.prismamarket.ee veebilehe kaudu pereliikmele kutse liitumiseks, saadetakse pereliikmele e-kiri juhistega, kuidas pereliige saab interneti kaudu anda lisakasutajana nõusoleku oma ostude liitmiseks peakasutaja Prisma Kontoga.
 • Nii peakasutaja kui ka lisakasutajad saavad igal ajal loobuda ühisest Konto raha kogumisest. Loobumiseks ei ole vaja teiste pereliikmete nõusolekut. Loobuda on võimalik internetis aadressil www.prismamarket.ee.
 • Kui isik on lisakasutajana liitunud oma peakasutajast pereliikme Prisma Kontoga, ei saa isik registreerida ennast iseseisva Prisma Konto peakasutajaks või mõne muu Prisma Konto suhtes lisakasutajaks enne, kui on loobunud senisest Konto raha kogumisest lisakasutajana. Ühel kliendil ei ole võimalik olla kahes erinevas staatuses.
 • Kui lisakasutaja loobub Konto raha ühisest kogumisest peakasutajaga, jäävad enne loobumist lisakasutaja poolt sooritatud ostud ning ostudelt arvestatud Konto raha peakasutaja Prisma Kontole alles. Kui lisakasutaja soovib peale seda registreerida end peakasutajaks, siis tema Kontole ei liideta oste, mida ta tegi, kui oli teise konto lisakasutaja.
 • Ühe Prisma Konto jaoks kogutud ostusid ega ostudelt kogutud Konto raha ei saa üle kanda teisele Prisma Kontole.
 • Peakasutaja näeb internetiaadressilt www.prismamarket.ee teavet lisakasutaja ostude kohta, lisakasutaja ei näe teavet enda, teise lisakasutaja ega ka peakasutaja ostude kohta (täpsemalt on andmete töötlemist kirjeldatud käesolevate kasutustingimuste viimases peatükis).
 • Tähelepanu! Lisakasutajaks liidetava inimese varasem boonus üle ei kandu. Soovitame varem kogutud Konto raha enne lisakasutaja liitmist ära kasutada.

Kuidas Konto raha koguda?

 • Konto raha kogumiseks tuleb kliendil enne ostu eest tasumist sisestada oma ID-kaart korraks kaardimakseterminali. ID-kaart tuleb sisesta makseterminali nii, et kiip on kliendi poole (nagu pangakaardi kasutamisel).
 • Kui klient unustab enne maksmist ID-kaardi kaardilugejasse sisestada, siis tagantjärele ei ole võimalik tšeki eest Konto raha saada.
 • Igakuine Prisma Kontole laekuv Konto raha hulk sõltub Prisma Konto peakasutaja ja lisakasutajate eelmise kalendrikuu ostude kogusummast. Iga kuu arvutatakse laekuv Konto raha hulk järgmise kolme sammuga:
   • Kõik peakasutaja Kontoga seotud eelmise kuu ostude summad liidetakse kokku.
   • Vastavalt toodud tabelile määratakse ostude kogusumma põhjal kuu jooksul saavutatud Konto raha tase.
   • Ostude kogusumma korrutatakse tuvastatud Konto raha taseme määraga – tulemuseks saadud summas laekub Konto peakasutaja kontole Konto raha.
   • Konto raha ei saa koguda alkoholi- ja tubakatoodete, kinkekaartide ja kolmandate isikute poolt pakutavate kaupade ja teenuste ostmisel (loteriipiletid, kõnekaardid, bussipiletid jms). Realiseeritud taaratšeki summa arvutatakse Konto raha summast maha.Konto tasemed on vastavalt kuu ostusummale järgmised:

Kuidas Konto raha kasutada?

 • Konto raha saab kasutada ostude eest tasumisel vaid Prisma Konto peakasutaja. Lisakasutaja Konto raha kasutada ei saa.
 • Kui peakasutaja soovib Konto raha kasutada, tuleb sellest kassas teada anda enne ostu eest tasumist.
 • Lisakasutajaks liidetava inimese varasem Konto raha üle ei kandu. Soovitame varem kogutud Konto raha enne lisakasutaja liitmist ära kasutada.
 • Üks Konto raha euro on väärt 1 € ehk Prisma Kontole laekunud Konto raha eest saab samas väärtuses Prisma kauplustes oma ostude eest tasutavat summat vähendada.
 • Konto raha saab kasutada ainult Prisma kauplustes kaupade eest tasutava ostusumma vähendamiseks. Konto raha ei saa välja võtta rahas.
 • Kalendrikuu ostude eest kogutud Konto raha saab kasutada alates järgneva kalendrikuu 3. kuupäevast.
 • Konto raha kehtivus on 12 kuud, mistõttu soovitame perioodiliselt kogunenud Konto raha kaupade eest tasumiseks ära kasutada. Konto rahaga tasudes kasutatakse alati esimesena varem kogunenud Konto raha.
 • Kui klient tasub ostu eest Konto rahaga, lisandub sellelt ostult kliendi jooksva kuu Konto raha arvestusse üksnes see summa, mis Konto raha kasutamise järel maksta jääb.
 • Konto raha ei saa kasutada  kinkekaartide ja kolmandate isikute poolt pakutavate kaupade ja teenuste eest tasumiseks (loteriipiletid, kõnekaardid, bussipiletid jms).
 • Konto raha saab kasutada üksnes Eestis asuvates Prisma kauplustes.

ePrisma teenus

 • ePrisma teenus on Prisma poolt osutatav teenus, mis võimaldab kliendidel osta teatud tooteid online-keskkonnas aadressil www.prismamarket.ee.
 • ePrisma teenuse täpsem sisu ja toimimine on kirjeldatud ePrisma kasutamistingmustes https://www.prismamarket.ee/blog/page/terms-of-delivery
 • ePrisma teenuse kasutamiseks ei ole vaja kehtivat Eesti ID-kaarti või elamisloakaarti.

Muud tingimused

 • Prisma Konto teenuste kasutamisel nõustub klient käesolevate kasutustingimustega. Prisma Konto teenused on mõeldud kasutamiseks isiklikul, mitteärilisel eesmärgil kooskõlas kasutustingimustega.
 • Prisma Konto on seotud kliendi isikuga ning seda ei tohi lubada kasutada kolmandatel isikutel.
 • Eesti Vabariigi ID-kaart on Prisma Konto kasutamisel üksnes vahend, mille abil Prisma Kontot kasutav klient saab koguda ja kasutada Prisma Konto raha ostude eest tasumisel. Prisma ei kasuta ID-kaarti selle esitaja identifitseerimiseks.
 • Klient vastutab ise võimaliku kahju eest, mis võib Prisma Konto kasutamisel tekkida seoses ID-kaardi sattumisega kolmanda isiku kätte.
 • Kui Prisma Konto kasutaja andmed on muutunud, peab kasutaja need mõistliku aja jooksul uuendama aadressil www.prismamarket.ee.
 • Selleks, et Prismal oleks hiljem võimalik rahuldada pretensioone, peab kliendil alati olema alles ostutšekk.
 • Kui peakasutaja unustab oma Prisma Konto internetikeskkonna parooli, saab ta tellida uue parooli oma e-posti aadressile internetiaadressilt www.prismamarket.ee.
 • Peakasutaja saab ise sulgeda oma Prisma Konto logides internetis oma Prisma Kontole sisse aadressil www.prismamarket.ee või pöördudes vastava avaldusega Prisma poole muul viisil, mis võimaldab piisava kindlusega avalduse esitaja isikusamasust tuvastada. Prisma Konto sulgemisel kustutatakse ka kõik sellega seotud lisakasutajate kontod.
 • Lisakasutaja saab ise lõpetada peakasutaja Prisma Kontoga ühise Konto raha kogumise internetis aadressil www.prismamarket.ee või pöördudes vastava avaldusega Prisma poole muul viisil, mis võimaldab piisava kindlusega avalduse esitaja isikusamasust tuvastada.
 • Prisma Konto sulgemisega kustub ka kõik sellel olev Konto raha.
 • Prisma Kontole kogutud ostude andmeid ega ostude eest arvestatud Konto raha ei saa kanda üle teisele Prisma Kontole ega vahetada raha vastu.
 • Prismal on õigus Prisma Konto programm lõpetada, teatades sellest ette 1 kalendrikuu internetis aadressil www.prismamarket.ee või e-maili teel kliendi poolt Prismale avaldatud e-maili aadressil. Kogutud Konto raha saab kasutada selle kehtivusaja lõpuni.
 • Prismal on õigus muuta Prisma Konto ja ePrisma teenuse kasutustingimusi, teatades sellest 1 kuu ette internetis aadressil www.prismamarket.ee või e-posti teel kliendi poolt Prismale avaldatud e-posti aadressil.
 • Teenuse osutamise katkemine põhjustel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks tingimusel, et äriühing rakendab jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ja likvideerimiseks ning võtab tarvitusele meetmed lepingu täitmiseks.
 • Vääramatu jõuga on tegemist, kui nimetatud asjaolu asub väljaspool äriühingu mõjuala ning mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud seda teenusepakkujalt oodata. Äriühing ei vastuta seoses mis tahes vääramatu jõu sündmusega, sealhulgas elektri-, telekommunikatsiooni-, riistvara-, tarkvara- või muu kommunaalteenuse rikked, maavärinad, tormid ja muud loodusjõududega seotud sündmused, sulud, embargod, mässud, streigid, valitsusasutuste tegevus ja korraldused, terroriaktid ja sõjategevus, eest.
 • Äriühingu poolt kliendile pakutavaid elektroonilisi teenuseid (edaspidi teenus) on kliendil võimalik tasuta kasutada erinevate meetodite abil (nt Interneti vahendusel või teatud mobiilsidevahendite abil) ning teenuste puhul võidakse kasutada äriühingu ja/või kolmandate isikute tarkvara ning kolmandate isikute poolt edastatud teavet. „Kolmandate isikute teave“ tähendab äriotstarbelist toote- ja hinnainfot, toodete reklaame, eripakkumisi, asukohainfot, kaarte ja kaardiga seotud teenuseid ning teavet kaupluste lahtiolekuaegade kohta, mida pakuvad kliendile kolmandad isikud, st äriühingu või selle litsentsiandjate koostööpartnerid. Teenuses saab klient ka jagada oma teavet teiste kasutajatega.
 • Teenuse osana annab äriühing kliendile ka tasuta litsentsi, et kasutada äriühingu litsentsiandjatele kuuluvat tarkvara, mida klient võib kasutada vastavalt litsentsiandja kasutusjuhistele (edaspidi tarkvara). Kliendil on õigus installeerida tarkvara seadmesse ning kasutada teenust, tarkvara ja kolmandate isikute teavet üksnes käesolevate kasutustingimuste kohaselt.
 • Tingimusel, et klient täidab käesoleva lepingu tingimusi, annab äriühing käesolevaga kliendile mitteainuõigusliku ja mitteüleantava õiguse installeerida tarkvara ning kasutada tarkvara, teenust ja kolmandate isikute teavet isiklikul, mitteärilisel eesmärgil dokumentides sätestatud moel. „Dokumendid” tähendab kasutusjuhendeid ja materjale, mis on seotud teenuse või tarkvaraga, mille äriühing võib omal äranägemisel käesoleva lepingu ja isikuandmete töötlemise nõusoleku alusel kliendile edastada või kättesaadavaks teha. Äriühing ja selle litsentsiandjad jätavad endale kõik õigused, mida ei ole käesoleva lepinguga otsesõnu kliendile antud.
 • Äriühingul on õigus muuta kolmandate isikute teabe edastajaid või lõpetada mis tahes kolmandate isikute teabe edastamine mis tahes ajal.
 • Kliendil on keelatud:
 • tarkvara, teenuse või kolmandate isikute teabega seotud õigusi või nende osa üürile anda, nende suhtes litsentse anda, neid laenuks anda, loovutada, edasi müüa või muul moel edasi anda;
 • edastada tarkvara, teenust või kolmandate isikute teavet elektrooniliselt mis tahes sidevõrgus või sideühenduse abil, välja arvatud dokumentides eraldi nimetatud juhtudel;
 • tarkvara, teenust või kolmandate isikute teavet analüüsida, muuta, pöördprojekteerida, ‑transleerida või ‑kompileerida või üritada muul moel analüüsida teenuse või tarkvara lähtekoodi või ideid, millel need põhinevad, või liideselahendusi või algoritme ja vastavat teavet avaldada (välja arvatud ulatuses, milles pöördkompileerimise piirangud on seadusega piiratud või keelatud);
 • eemaldada või katta autoriõigust või kaubamärki puudutavaid teated või muid märke või tähiseid, mis väljendavad kasutuspiiranguid; (v) anda üle teenuse kasutamisega seotud tunnuseid (näiteks kasutajatunnust) kolmandale isikule;
 • kasutada tarkvara, teenust või kolmandate isikute teavet selleks, et edastada kolmandale isikule äriühingu või selle litsentsiandjate ärisaladusi või tarkvara või teenustega seotud ärisaladusi või pakkuda kolmandale isikule konkureerivaid teenuseid;
 • luua tuletatud teoseid, mis konkureerivad tarkvara või teenusega;
 • kasutada tarkvara, teenust või kolmandate isikute teavet selleks, et osutada tasuta või tasu eest teenuseid kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui see on dokumentide kohaselt selgesõnaliselt lubatud;
 • kasutada tarkvara või selle osa või teenust või kolmandate isikute teavet moel, mis ei ole käesoleva lepingu või dokumentide kohaselt selgesõnaliselt lubatud.
 • Tarkvara ja teenus sisaldavad funktsioone, kus kasutatakse teabe edastamiseks info- või sidevõrke. Kõigi teabe edastamisega seotud kulutuste eest vastutab üksnes klient.
 • Äriühingul ja selle litsentsiandjatel on õigus kasutada klienti puudutavat teavet teenuse, tarkvara ja muude teenuste tehniliseks ja äriliseks arendamiseks ning vigade parandamiseks ja heastamiseks. Äriühingul ja selle litsentsiandjatel on õigus teenuse kaudu edastatud või saadud teavet aeg-ajalt üle vaadata ja kontrollida. Äriühingul ja selle litsentsiandjatel on samuti õigus edastada anonüümseid statistilisi andmeid veebiandmete analüüsi teenuse pakkujatele, et muuta teenust paremaks. Äriühing ja selle litsentsiandjad jätavad endale õiguse teavet muuta, kustutada või selle edastamist või saatmist piirata, kui nende hinnangul on teave ebasobiv või selle edastamine oleks ebaseaduslik või vastuolus käesoleva lepingu tingimustega. Kui klient ei nõustu eelnimetatud tingimustega, ei ole kliendil õigust teenust, tarkvara ega kolmandate isikute teavet kasutada. Kui klient ei nõustu teda puudutavaid andmeid avaldama või võtab tagasi tema poolt antud nõusoleku või kui klient ei avalda äriühingule ja selle litsentsiandjatele dokumentides kirjeldatud teavet, ei saa äriühing kliendile teenust osutada ega võimaldada kliendil kasutada tarkvara või kolmandate isikute teavet või selle osa. Klient saab oma nõusoleku tagasi võtta, saates äriühingule sellekohase e-kirja või kirja.
 • Klient saab teenuse raames sõnumeid saata ainult isikutele, kelle klient on valinud oma sõbraks ning kes on andnud kliendile ning äriühingule ja selle litsentsiandjatele oma nõusoleku saada elektroonilisi otseturustusteated.
 • Kui klient loob teenuse raames mis tahes sisu, sealhulgas retsepte, ning edastab selle äriühingule või postitab või annab selle üle teenuses kasutamiseks, annab klient käesolevaga äriühingule ja selle litsentsiandjatele piiramatu, alalise, mitteainuõigusliku, üleantava, all-litsentsitava ja ülemaailmse õiguse sisu kasutada, muuta, avaldada, levitada ja selle suhtes litsentse anda ning lisada sisu teenusele ja tarkvarale, ilma et äriühingul või selle litsentsiandjatel oleks kohustust sellest kliendile eraldi teatada või selle eest tasu maksta.
 • Teenuses on kliendi mugavuse huvides viiteid veebisaitidele ja teistele sarnastele kohtadele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või on nende kontrolli all.
 • Kui kasutustingimustes ei ole teisiti öeldud või kui kohaldatavad õigusaktid ei nõua sellise tegevuse lubamist, on keelatud teenuse, tarkvara või kolmandate isikute teabe kasutamine eesmärgil, mis ei ole sätestatud dokumentides.
 • Teenuses sisalduvat teavet ajakohastatakse regulaarselt. Äriühing ja selle litsentsiandjad võivad teenuses sisalduvat teavet ja kolmandate isikute teavet muuta, ajakohastada või eemaldada sellest ette teatamata. Äriühing ei garanteeri, et teenus ja kolmandate isikute teave on pidevalt kättesaadav, et teenuses või kolmandate isikute teabes ei esine vigu või et kõik teenuses kättesaadavad andmed ja materjalid ning kolmandate isikute teave ei sisalda viiruseid ega muud kahjulikku koodi, kui seaduse imperatiivsetest sätetest ei tulene teisiti. Äriühing ei vastuta vigase, puuduliku või eksitava info eest. Äriühing ütleb suurimas seadusega lubatud ulatuses lahti kõigist sellise infoga seotud garantiidest, mille olemasolu võidakse eeldada.
 • Tarkvara, dokumentide, teenuse ja kolmandate isikute teabe ning kõigi nende muudatuste, täienduste ja tuletistoodete omandiõigus ning kõik muud nendega seotud õigused, sealhulgas intellektuaalomandi õigused kuuluvad äriühingule ja/või selle litsentsiandjatele.
 • Niivõrd, kuivõrd see on seaduse imperatiivsete sätete kohaselt lubatud, kohustub klient hüvitama äriühingule ja selle litsentsiandjatele kahju, mis tuleneb sellest, et klient on rikkunud kliendi poolt äriühingule või selle litsentsiandjatele esitatud sisuga seotud intellektuaalomandi õigusi. Selguse mõttes olgu öeldud, et see kehtib kogu sisu kohta, mille klient on loonud, ja kogu muu sisu kohta, mille klient esitab äriühingule või selle litsentsiandjatele. Selguse mõttes olgu öeldud, et see ei puuduta klienti puudutavat teavet.
 • Teenus, tarkvara ja kolmandate isikute teave esitatakse sellisena, nagu need on, ning teenuse, tarkvara ja kolmandate isikute teabe kohta ei anta mingiks konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid. Klient saab aru ja nõustub, et tarkvara ja teenus sisaldavad kolmandate isikute tarkvara ja kolmandate isikute teavet, mida võib kasutada koos teenusega ning mille eest äriühing ei vastuta. Äriühing ei garanteeri sellise kolmandate isikute tarkvara ega teabe õigsust ega täielikkust ega anna sellega seoses ühtegi muud garantiid. Niivõrd, kuivõrd seaduse imperatiivsed sätted seda lubavad, ei kanna äriühing ja/või selle litsentsiandjad kliendi ega ühegi kolmanda isiku ees nende lepingust tulenevate kohustustega seotud ega muud vastutust mis tahes otsese või kaudse kahju eest või info hävimise või rikkumise eest, mille põhjuseks on juurdepääsu puudumine tarkvarale, kolmandate isikute teabele ja/või teenusele või muu asjaolu, seda isegi juhul, kui äriühingut või selle litsentsiandjaid on sellise kahju tekkimise võimalusest ette hoiatatud. Piirangud ei kehti äriühingu poolse raske hooletuse või tahtluse korral.
 • Kliendi ja äriühingu vahelises suhtes on kaitstud kolmandaks isikuks:
 1. Solteq Oy – serverite, lojaalsusprogrammi haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
 2. Digital Foodie Oy – epoe haldaja ja arendaja Soomes, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi. Digital Foodie Oy-l on õigus rakendada õiguskaitsevahendeid kliendi poolse kohustuste rikkumise korral.
 3. Sendsmaily OÜ – e-uudiskirja saatmise keskkond Eestis, aadressiga Paldiski mnt 29, Tallinn 10612
 4. SOK Media – klientide ostukäitumise analüüsija Soomes, aadress: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 Helsinki
 5. Norstat Eesti AS – turu-uuringu läbiviija, aadress: Endla 15, 10122 Tallinn, Eesti

Äriühingu poole võib teenusega seotud küsimustes pöörduda järgmisi kontaktandmeid kasutades:

Google Maps’i teenuse kasutustingimused

Palun tutvu Google Maps teenuse kasutustingimustega siin.

Kaitse soovimatu elektroonilise otseturunduse eest (elektroonilise side seadus)

Meie elektroonsete kontaktandmete (ESS § 2 lg 8¹) kasutamine otseturustuseks on lubatud ainult adressaadi eelneval nõusolekul. Kontaktandmete kasutamine nii otseturustuse ja/või rämpsposti saatmiseks kui ka järjepidevate samasisuliste pöördumiste tegemiseks ei ole lubatud.