e-PRISMA KASUTAMISTINGIMUSED

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.1.1. Tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

1.1.2. Kaupleja – juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus-või kutsetegevusega;

1.1.3.  Kaup – pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus;

1.1.4. Teenus – pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus;

1.1.5. Tellimus – sidevahendi abil edastatud lepingupoolte tahteavaldus lepingu sõlmimiseks;

1.1.6. Hulgimüük – kaupade edasimüük ja vahendus kaubanduslikele tarbijatele, asutustele, organisatsioonidele.

1.2.  Veebileht prismamarket.ee on AS Prisma Peremarketi, registrikood 10569681, KMKR EE100622029, aadress Mustakivi tee 17, Tallinn 13912, Eesti ; e-posti aadress: info@prismamarket.ee, poolt kättesaadavaks tehtud internetipõhine Kaupade ja Teenuste internetipood ja müügikeskkond (edaspidi: e-Prisma). e-Prisma kasutamise ja Kaupade/Teenuste ostmisega kinnitab Tarbija oma nõustumist e-Prisma kasutamistingimuste ja muu Tarbija jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

1.3.  e-Prisma kasutamistingimustes toodud sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa teiste sätete kehtetust.

1.4. e-Prisma müügikeskkonnas olevate Kaupade piltidel on illustreeriv tähendus.

1.5. e-Prismas tohib iseseisvalt Tellimust sooritada füüsilisest isikust teovõimeline isik (täisealine, 18-aastaseks saanud isik). Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud Tellimuse tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades makse on sooritatud.

1.6. AS Prisma Peremarketil on õigus jätta Tarbija Tellimuse korraldus täitmata, kui Tarbija ei ole täitnud e-Prisma, AS Prisma Peremarket või Teenusepakkuja tingimusi, juhiseid või korraldusi.

1.7. e-Prisma Teenust ei osutata juriidilisele isikule ega kaupade edasimüüjale ja vahendajale.

1.8. Väljastuskoht – koht kust kaupleja väljastab Tarbijale tema Tellimuse.

 1. e-PRISMA KASUTAMINE

2.1. Tarbija on kohustatud sooritama Kaupade/Teenuste tellimused ja maksed vastavalt e-Prisma kasutamistingimustele ja -juhistele.

2.2.  AS Prisma Peremarketil on õigus Tarbija poolt edastatud korraldus täitmata jätta, juhul kui Tarbija ei ole tasunud Kauba või Teenuse eest, või kui Tarbija krediitkaardil puuduvad selleks rahalised vahendid.

2.3. Tarbija on e-Prisma kasutamisel kohustatud tagama tema poolt esitatud informatsiooni õigsuse ning mitte kasutama müügikeskkonda selleks mitte ettenähtud toimingute läbiviimiseks.

2.4. Tarbijal ei ole ilma AS Prisma Peremarket kirjaliku loata õigus e-Prisma müügikeskkonda ja selle osasid mis tahes viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, edastada, muuta ja muul sarnasel viisil kasutada.

 1. KAUP, KAUBA HIND, KAUBA KOGUS JA KOHALETOIMETAMISE TASU

3.1. e-Prisma Kaupadele kehtivad Tellimuse tegemise hetkel valitud Kauba hind eurodes koos käibemaksuga järgmiselt:

3.1.1.  Kaubale kauplusesse järgi tulles tasub Tarbija Kaubale kaupluses ostu sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga;

3.1.2.  Tellimuse kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel, tasub Tarbija e-Prisma müügikeskkonnas makse sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga. Juhul kui Kauba kohaletoimetamise kuupäevaks on muutunud toote müügihind (kampaaniahind), jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind;

3.1.3. Kaalutoote puhul kujuneb Kauba lõpphinnaks Kauba tegelikule kaalule vastav hind. Tellitud ja tasutud kaalutoote hinnavahe tagastab Kaupleja Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse kättetoimetamise kuupäevast;

3.1.4. Kauplejal on õigus muuta e-Prismas müüdava Kauba hinda;

3.1.5. Tellitud Kauba kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel on kohaletoimetamise tasuks 4 €;

3.1.6. Kohaletoimetamise teenuse tasu Kulleri vahendusel kuvatakse Tarbijale Tellimuse vormistamise hetkel.

3.1.7. Tellitud Kauba kohaletoimetamisel Pakiautomaadi vahendusel on kohaletoimetamise tasuks 3,5 € olenemata Tellimuse maksumusest;

3.1.8. Kohaletoimetamise Teenuse tasu Pakiautomaadi vahendusel kuvatakse Tarbijale Tellimuse vormistamisel.

3.2. Kauplejal on õigus määrata Tarbija poolt tellitava Kauba suurim koguseline määr.

3.3. Pandimärgiga märgistatud Kauba joogipakendile lisandub tagatisraha, mille summa on avaldatud Kauba juures eraldi hinnana. Pakendijäätmed on Ostjal võimalik tuua Prisma kaupluste juures asuvatesse pakendikonteineritesse. Pakendijäätmed, millele on kehtestatud tagatisraha, on Ostjal võimalus tagastada ükskõik millisesse Prisma kaupluse vastavasse kogumispunkti.

3.4. Tarbija nõusolekul võib Kaupleja asendada Tellimuses tellitud Kauba selle omaduste, koguse ja hinna poolest samaväärse asendustootega. Samaväärse asendustoote puudumisel ja tellitud Kauba ja asendustoote hinnavahe korral tagastab Kaupleja Tarbijale tellitud ja tasutud Kauba maksumuse või selle vahe kuni 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Tarbija arvelduskontole.

3.5. Tarbija mittenõustumisel asendustootega tagastab Kaupleja Tarbijale tellitud ja tasutud asendustoote maksumuse pärast Tellija poolt asendustoote tagastamist Kauplejale.

3.6. Kauplejal on õigus vajadusel võtta Tarbijaga ühendust asendatava Kauba kooskõlastamiseks telefoni teel.

3.6.1. e-Prisma registreeritud kasutaja (Konto klient) saab Kauba eest Konto boonuspunktidega tasuda ainult Prisma kauplustes. Konto lojaalsusprogrammi kasutustingimused asuvad siin.

 1. TELLIMUSE ESITAMINE JA KINNITAMINE

4.1. e-Prismas saab Tellimusi esitada, kas registreeritud (Konto Klient) või registreerimata kasutajana. Tellimuste ajalugu näeb e-Prisma müügikeskkonnas ainult Konto klient.

4.2. Kauba tellimiseks valib Tarbija e-Prisma müügikeskkonnast talle sobiva(d) Kauba(d) ja lisab tooted ostukorvi. Tarbijal on võimalik ostukorvi sisu korrigeerida kuni Tellimuse kinnitamiseni ja enne Kauba eest tasumist.

4.3. Tellimuse vormistamiseks täidab Klient müügikeskkonnas nõutud andmeväljad; valib Kauba sobiva kättesaamise või üleandmise viisi (kauplus, kuller, pakiautomaat), märgib Tellimuse kättesaamise koha ja täitmise aja (kuupäev ja kellaaja vahemik).

4.4. Tellimuse kättetoimetamine pakiautomaadi kaudu toimub vastavalt DPD tarnegraafikule.

4.5. Tellimust on võimalik vormistada maksimaalselt 1 (üks) nädal ette enne soovitud Kauba kättesaamise aega.

4.6. Registreerimata kasutajana alkoholi sisaldavaid jooke (sh ka alkoholivaba õlu, siider, vein) ja tubakatooteid telliv Tarbija kinnitab enne Tellimuse esitamist, et on 18-aastane.

4.7.  Tarbija kinnitab enne Tellimuse esitamist, et on teadlik, et tellitud Kaupa ei toimetata laste-, ravi- ja kinnipidamisasutustesse.

4.8. Tarbija kohustub enne Tellimuse kinnitamist ja makse tegemist kontrollima tema poolt koostatud Tellimuse sisu, kogust ja selle vastavust Tellimusele. Kinnitatud Tellimuse sisu ei ole tagantjärele võimalik muuta.

4.9. Tellimuse jõudmisel Kauplejani, edastab Kaupleja Tarbijale automaatvastusena e-kinnituskirja.

4.10. Kaupleja teavitab Tarbijat Kauba komplekteerimisest e-posti teel enne Tellimuse kohaletoimetamise ajavahemikku.

4.11. Tellimuses esinevate võimalike ebatäpsuste või vigade korral (mittesoovitud kaubad või kogused) tuleb Tarbijal võtta koheselt ühendust Kaupleja klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

4.12. Kaupleja ei vastuta Tellimuse täitmisel Tarbija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest või Tellimusest loobumisel tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest.

 1. TELLIMUSEST LOOBUMINE

5.1. Kliendil on õigus tasutud Tellimusest loobuda teavitades sellest e-Prisma klienditeenindust alljärgnevalt:

5.1.1. ise järgi tulles Teenuse korral – helistades e-Prisma kontakttelefonile;

5.1.2. kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel kuni 3 (kolm) tundi enne Tellimuse täitmise ajavahemikku.

5.1.3. Pakiautomaadi kaudu väljastatava tellimuse korral helistades e-Prisma kontaktelefonile 1 päev enne eeldatavat kohaletoimetamise päeva hiljemalt kl 12.00.

5.2. Juhul, kui Klient teavitab Tellimusest loobumisest vähem kui 3 tundi enne määratud kohaletoimetamise ajavahemiku algust, on Kauplejal Kulleriga kohaletoimetamisega Tellimuse korral õigus Kauba eest tagastatavast summast kinni pidada kohaletoimetamise tasu 4 eurot.

5.3. Juhul, kui Klient teavitab pakiautomaadi Tellimusest loobumisest hiljem kui punktis 5.1.3 määratud etteteatamise aeg, on Kauplejal pakiautomaadi kaudu edastatava Tellimuse korral õigus tagastatavast summast kinni pidada kohaletoimetamise tasu 3,5 eurot.

5.4. Kauplejal on õigus vajadusel tühistada Tellimuse täitmine, teavitades sellest Tarbijat telefoni või e-posti teel koos tühistamise põhjusega. Juhul, kui Kaupleja tühistab Tellimuse täitmise, tagastatakse Tellimuse maksumus Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Tellimuse tühistamise hetkest.

 1. TELLIMUSE TÄITMISE AJA MUUTMINE

6.1. Tarbijal on õigus avaldada soovi Tellimuse kättesaamise aja muutmiseks teavitades sellest e-Prisma klienditeenindust Tellimuse kinnitusel märgitud telefonil või e-posti aadressil.

6.2. Võimalusel arvestab Kaupleja Tarbija sooviga, teavitades sellest Tarbijat e-posti või telefoni teel.

6.3. Kauplejal on õigus jätta Tellimuse kättesaamise aeg muutmata.

 1. TELLIMUSE EEST TASUMINE

7.1. Tellimuse eest saab Tarbija tasuda e-Prisma müügikeskkonnas ettemaksuna täies ulatuses sobiva pangalingi vahendusel.

7.2. Kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel tasub Tarbija kogu Tellimuse eest e-Prisma müügikeskkonnas ettemaksuna täies ulatuses.

7.3. e-Prisma müügikeskkonnas ei ole võimalik maksta Konto lojaalsusprogrammi boonuspunktide ega Prisma kinkekaartidega.

 1. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE, KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

8.1.  Tellimuse kättesaamine kaupluse väljastuskohas:

8.1.1. e-Prisma Tellimusi väljastatakse Mustamäe ja Sikupilli Prisma kauplustes kõigil nädalapäevadel ajavahemikus kell 12:00–21:00.

8.1.2. Tellitud Kaup väljastatakse Tellimiskinnituse esitamisel ja alusel.

8.1.3. Kauplejal on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti (ID kaart, pass, juhiluba) kui Tellimus sisaldab alkohoolseid jooke ja/või tubakatooteid (suitsetatavad ja suitsuvabad tooted; tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted) ning alkoholivaba õlu, siidrit ja veini.

8.1.4. Alkohoolseid jooke, tubakatooteid, alkoholivaba õlu, siidrit ja veini sisaldavaid Tellimusi annab Kaupleja üle vaid täisealisele Tarbijale. Isikut tõendava dokumendi mitteesitamisel on Kauplejal õigus Tellimust mitte üle anda.

8.1.5. Tellitud Kauba saab e-Prisma kättesaamise kohas kätte Tellimuses määratud kuupäeval ja vahemikus.

8.1.6. Kaupleja hoiustab tellitud Kaupa kuni Tellimuses ära näidatud kuupäeva lõpuni. Peale kuupäeva möödumist loeb Kaupleja Tellimuse loobutuks ja tühistab selle.

8.2. Tellimuse kohaletoimetamine kulleri vahendusel:

8.2.1. Tellimuse kohaletoimetamisel Kulleriga, tuleb Tarbijal valida Tellimuse vormistamisel talle sobiv kuupäev ja ajavahemik ning märkida kohaletoimetamise aadress.

8.2.2. Kuller toimetab Tellitud Kauba Tarbija poolt määratud aadressile Tallinnas ja selle lähiümbruses.

8.2.3. Tellimuse kohaletoimetamine ja üleandmine toimub esmaspäevast pühapäevani kella 10:00-22:00, v.a riiklikud pühad.

8.2.4. Tellimuse kohaletoimetamise orienteeruvast kellaajast teavitab Kuller Tarbijat telefoni teel.

8.2.5. Tellimuse üleandmisega hilinemisel teavitab Kuller Tarbijat telefoni teel, leppides kokku uue kohaletoimetamise aja. Uues ajas kokkuleppele mittejõudmisel on Tarbijal õigus Tellimusest loobuda. Loobumise korral tagastab Kaupleja Tarbijale Tellimuse maksumuse Tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

8.2.6. Tarbijal on kohustus tagada Tellimuses märgitud ajavahemikus ja aadressil tellitud Kauba vastuvõtt.

8.2.7. Juhul kui Tarbija ei vasta ja/või ei taga tellitud Kauba vastuvõtmist Kulleri esmakordsel jõudmisel Tarbija poolt määratud aadressil või kui Kauba üleandmine muutub võimatuks Tarbija poolse asjaolu tõttu, on Kauplejal õigus lugeda Tellimus loobutuks ning see tühistada. Tühistatud Tellimuse maksumusest arvestab Kaupleja maha Kulleri kohaletoimetamise tasu 4 eurot. Tellimuse ülejäänud maksumuse summa tasub Kaupleja Tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvestades tühistamise hetkest.

8.2.8. Alkohoolseid jooke, tubakatooteid (suitsetatavad ja suitsuvabad tooted; tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted) ning alkoholivaba õlu, siidrit ja veini sisaldav Tellimus antakse üle ainult täisealisele Tarbijale isikuttõendava dokumendi esitamisel, millest Kulleril on õigus teha foto ja registreerida esitatud dokumendi viis (5) viimast numbrit tõendamaks vanusekontrolli teostamist või keelduda eelnimetatud toodete üleandmisest kui dokumenti ei esitata.

8.2.9. Kaupleja kohaletoimetamise teenus näeb ette Kauba toimetamist uksest-ukseni, sh ka korrusmajades.

8.2.10. Eritemperatuuril säilitatava toidu transportimisel tagab Kaupleja Kauba külmaketi katkematuse.

8.3. Tellimuse kohaletoimetamine pakiautomaadi vahendusel:

8.3.1. Tellimuse kohaletoimetamisel pakiautomaadi vahendusel, tuleb Tarbijal valida Tellimuse vormistamisel talle sobiv kohaletoimetamise kuupäev (va riiklikud pühad) ja soovitud pakiautomaat.

8.3.2. Tellimuse saabumisest pakiautomaati teavitatakse tarbijat SMS-i või e-kirja teel.

8.3.3. Tellimuse hilinemisel pakiautomaati teavitab Kaupleja esindaja Tarbijat üldjuhul telefoni teel, leppides kokku uue kohaletoimetamise aja. Uues ajas kokkuleppele mittejõudmisel on Tarbijal õigus Tellimusest loobuda. Loobumise korral tagastab Kaupleja Tarbijale kogu Tellimuse maksumuse Tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

8.3.4. Juhul kui Tarbija ei võta pakiautomaati saabunud saadetist välja seitsme kalendripäeva jooksul alates esmase paki saabumise teate saamisest, on Kauplejal õigus lugeda Tellimus loobutuks ning see tühistada. Tühistatud Tellimuse maksumusest arvestab Kaupleja maha tellimuse kohaletoimetamise tasu. Tellimuse ülejäänud maksumuse summa tasub Kaupleja Tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvestades tühistamise hetkest.

8.3.5. Kauplejal on õigus määrata pakiautomaati toimetatavate kaupade sortiment.

 1. KAUBA TAGASTUS JA TAGASIMAKSED

9.1. Tellitud Kauba kättesaamisel on Tarbijal kohustus koheselt kontrollida Kauba vastavust Tellimusele. Tellitud Kauba hulgas olevad rikutud- või praaktooted ja nende kogused tuleb märkida Kauba tagastusblanketile ning koheselt üle anda kaupluse töötajale, Kullerile või tagastada läbi pakiautomaadi. Tagastatud rikutud- või praaktoodete eest tasutud summa tagastab Kaupleja Tarbijale. Hilisemaid pretensioone lahendatakse ainult Kaupleja kaupluses.

9.2. Kauba kahjustumise või kadumise risk Kauplejalt Tarbijale läheb üle kättesaamise momendist.

9.3. Tarbijal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest, v.a võlaõigusseaduse (VÕS) § 53 lg 2 p 9, mille kohaselt ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemise õigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud Kaupade ostmisel, mis antakse üle Kaupleja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus Tarbija elu-, asu- või töökohas.

9.3.1. 14 päevane Lepingust taganemisõigus ei kohaldu alljärgnevatele kaubagruppidele:

9.3.1.1. Kaubale, mis rikneb või vananeb kiiresti, sh jahutatud ja külmutatud ning muu sarnane kiiresti riknev Kaup;

9.3.1.2. Kaubale, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt pesu, suka-soki tooted, jms);

9.3.1.3. avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid;

9.3.1.4. perioodilised väljaanded;

9.3.1.5. Kaubad, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga viisil, mis ei võimalda neid enam teineteisest eraldada;

9.3.1.6. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara, kui Tarbija on Kauba ümbrise avanud.

9.4. e-Prismast tellitud tagastatav Kaup võetakse vastu Kaupleja kaupluses Tarbija avalduse alusel.

9.5. Tarbija poolt tagastatav Kaup ei või olla rikutud, kahjustatud või mingil muul viisil kasutatud ja peab olema oma originaalpakendis. Veendumaks Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Tarbija käsitsema Kaupa viisil, nagu seda on lubatud tavapäraselt teha kaupluses. Vajadusel tuleb Kauba pakendit avada ettevaatlikult ja seda kahjustamata.

9.6. Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Tarbija.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Kaupleja vastutab e-Prisma müügikeskkonna vahendusel tellitud ja müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli Kaubal juba üleandmise hetkel ning Tarbijal on õigus nõuda Kauplejalt, kas kohustuse täitmist, kahju hüvitamist, hinna alandamist või Lepingust taganemist.

10.2. Tarbijale müügi korral vastutab Kaupleja Kaubal ilmneva mittevastavuse eest kahe (2) aasta jooksul alates Kauba Kliendile üleandmisest eeldusel, et Kauba Tarbijale üleandmise päevast esimese kuue (6) kuu jooksul ilmnenud Kauba mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise momendil, kui eelnimetatud eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega, v.a punktis 9.3. nimetatud Kaup.

10.3. Kaupleja ei vastuta Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Tarbija tegevusest või tegevusetusest, sh Kauba mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohaste säilitustingimuste järgimata jätmisest.

10.4. Lepingutingimustele mittevastava Kauba korral saab Tarbija esitada kirjaliku pretensiooni Kauba tellimuslehel olevale e-posti aadressile või kaupluses kohapeal. Pretensiooni aluseks on ostu tõendav dokument (ostutšekk).

10.5. Kaupleja ei vastuta Tellimusel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sh Kauba kohaletoimetamise viivitusest, kui viivitus oli tingitud asjaoludest, mida Kauplejal ei olnud võimalik mõjutada.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Tarbija isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Prisma Peremarket, registrikood 10569681, KMKR EE100622029, aadress Mustakivi tee 17, Tallinn 13912, Eesti ja Kaupleja volitatud töötlejad (Solteq Oy – serverite haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere; Digital Foodie Oy, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi, Soome, e-post info@foodie.fm); DPD Eesti AS  –  tellimuste kohaletoimetamise teenuse osutaja, registrikood 10092256, aadress Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja küla, Rae vald, e-post dpd@dpd.ee; Kamp OÜ – tellimuste kohaletoimetamise kullerteenuse osutaja,  registrikood 12587753, aadress Kapteni tee 6, Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa, e-post karisma.juri@gmail.com.

11.2. Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. e-Prismas on Tarbija isikuandmeteks tarbija kontaktandmed, sh kasutajanimi, salasõna, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber ja pangakonto number.

11.3. Kaupleja töötleb Tarbija isikuandmeid Tarbija identifitseerimiseks, teenindamiseks, Kauba tellimuste vormistamiseks, arveldamiseks ning kättetoimetamiseks, sh Lepingu täitmiseks või selle tagamiseks vajalike teadete saatmiseks või toimingute tegemiseks.

11.4. Kaupleja ei edasta Tarbija isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a Kauba kohaletoimetamise teenust pakkuvale ettevõttele, ulatuses, mis tagab vajaliku Kauba kättetoimetamise Tarbijale.

11.4.1. Tarbijal on igal ajal õigus tutvuda või nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist või kustutamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, v.a seadusega sätestatud juhtudel.

 1. LÕPPSÄTTED

12.1. Kauplejal on õigus e-Prisma müügikeskkonna kasutamistingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutamistingimuste täiendused ja muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast, kui täiendustes ja muudatustes ei ole ette nähtud teisiti.

12.2. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid erimeelsusi lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.

12.3. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tarbijal õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või Tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse asjakohase ODR-platvormi.

12.4. Tarbija ja e-Prisma vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.