Nõuanded õpetajalt: kuidas peaks algavaks kooliaastaks valmistuma värske gümnasist?

Juba järgmisest nädalast seavad tuhanded põhikoolilõpetajad sammud gümnaasiumi poole. Kuidas gümnaasiumis elu käib, mis nüüd muutuma hakkab ja kuidas ennast ette valmistada? Nõuandeid jagab Elva gümnaasiumi õpetaja Geil Siim. 

Missugused uued õppeained ootavad ees gümnaasiumi õpilast?

Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust (1 kursus on 35 õppetundi). Kui kohustusliku õppekava õppeainetega on õpilased algust teinud juba varasemates klassides, siis gümnaasiumis avaneb võimalus läbida erinevaid valikkursusi.

Elva Gümnaasiumis on võimalik valida üheksa õppemooduli vahel, mille seas on näiteks draamamoodul ja mehhatroonika moodul. Kui draamamooduli valinud õpilane saab ülevaate teatrikujundusest ja lüüa kaasa etenduse lavastamises, siis mehhatroonika mooduli õpilane saab hoopiski teadmisi programmeerimisest, elektroonikast ja kogemuse drooni konstrueerimisel.

Millega veel tuleb õpilasel selles õppeastmes arvestada?

Gümnaasiumon vabatahtlik, noor peab olema palju iseseisvam, kohusetunde olemasolu on selles perioodis määrava tähtsusega.

Kuidas erineb põhikooliõpilase ja 10. klassi õpilase koolielu?

Õppetöö kooliti on korraldatud erinevalt, paljudes gümnaasiumites on perioodõpe, st et kooliaasta on jaotatud perioodideks, kus korraga keskendutakse teatud õppeainetele. Mitmetes gümnaasiumites on tunnid paaristundidena, st et tavapärase 45 minuti asemel peab noor suutma olla keskendumisvõimeline kuni 90 minutit järjest.

Mida ja millised asju on vaja gümnaasiumisse minnes juurde osta? 

  1. Korralik teaduslik kalkulaator, soovitavalt selline, millega saab ka murdudega arvutusi teostada. Selline kalkulaator on vajalik näiteks matemaatikas, füüsikas ja keemias.
  2. Joonestuskomplekt, kuhu kuulub kindlasti ka sirkel.
  3. A4 suuruses või paksud 96-lehelised kaustikud peamiste õppeainete tarbeks (nii ruudulisi kui ka joonelisi).
  4. Värvilised markerid, et vihikus tähtsaid mõisteid jm alla joonida ning hiljem olulist infot kiirelt leida.

Eelnevale lisaks on kõikidel kooliks valmistujatel viimane aeg vaadata üle oma garderoob – nii tegi hiljuti ka gümnaasiumis õppiv juutuuber Maria Rannaväli, kes valis Prismast välja kõige vingemad outfit‘id algavaks sügiseks: