“Teeme Prisma paremaks” kampaania reeglid

  1. Üldtingimused

1.1. Kampaaniat korraldab AS Prisma Peremarket (edaspidi: korraldaja), registrikood 10004521, asukoht Mustakivi tee 17, 13912 Tallinn.

1.2. ”Teeme Prisma paremaks” (edaspidi: kampaania) algab 13.05.2019 ja lõpeb 31.07.2019.

2. Kampaania auhind, loosimine ja üleandmine

2.1. Korraldaja loosib kampaania ajal 13.05.2019 kuni 31.07.2019 välja jalgrattad (Jopo, Helkama) ja nende juurde käivad kiivrid. Jalgrattaid loositakse igal kuu 3dal kuupäeval ja loosis osalevad kõik, kes on eelnenud kuu jooksul täitnud küsimustiku ja sisestanud oma kontaktnumbri Prisma Peremarket AS kauplustes olevatesse  ”Teeme Prisma paremaks” küsitlus-arvutitesse.

2.2. Iga kuu alguses läheb loosi 4 jalgratast ja 4 kiivrit ühele perele. Kokku on auhinnafondi maksumus 3300 eurot. Kampaania käigus ei asendata auhinda võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

2.3. Auhinna võitja selgitatakse välja loosimise teel. Auhindade võitjate numbrid avaldatakse kodulehel peidetult 00 ***000

2.4 Auhinna saajaga võetakse ühendust vähemalt 1 nädala jooksul peale loosimist.

3. Kampaanias osalemine

3.1. Kampaania auhinnaloosis osalevad kõik Prisma kauplustes tagasiside-arvutites küsimustiku täitnud ja oma telefoninumbri sisestanud inimesed, kes on seda teinud eelneva kuu jooksul.

4. Muud tingimused

4.1. Kampaanias ei saa osaleda Prisma Peremarket AS, EMOR AS ja ML Novator töötajad.

4.2. Kui kampaanias osaleja eirab kampaania tingimusi või esitab korraldajale valed või ebatäpsed andmed, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud kampaania korraldaja süüst (kampaania korraldajal ei õnnestu võitjaga tema esitatud kontaktandmetel kontakti saada jms), ei vastuta korraldaja kampaanias osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.3. Auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

4.4. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

4.5. Korraldajal on õigus teha kampaania reeglites muudatusi või täpsustusi, andes sellest teada oma kodulehel.

4.6. Kampaania korraldajal on vääramatu jõu ilmnemise korral ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja andmata, teatades sellest viivitamatult oma kodulehel www.prismamarket.ee.

4.7. Lisainformatsiooni kampaaniaga seotud küsimustes saab e-posti aadressil klienditugi@prismamarket.ee.

4.8. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

5. Andmekaitse

5.1 Loosimisel osalevad telefoninumbreid säilitatakse 1 kuu.

 

Lisainfo: klienditugi@prismamarket.ee