Vastutustundlikkus on üks Prisma Peremarketi ja meie emaettevõtte S-Grupi põhiväärtustest. Järgime vastutustundlikkuse põhimõtteid oma igapäevastes tegevustes, jälgides ka erinevate toodete päritolu ja tootmistavasid. Alates käesolevast sügisest on Prismas saadaval Antti Tapani vabaajarõivaste kollektsioon, mis on valminud hoolikalt valitud rõivatööstusettevõtetes. 

Kus riided valmistatud on?
Põhiosa toodetest on valmistatud Türgis, talvemütsid, jalatsid ja osa üleriietest Hiinas, ning sokid Soomes. Kõik kaubatarnijad on S-Grupi vastutustundlike hangete põhimõtetele vastavad, varasema koostöö kaudu tuttavad partnerid, kes tarnivad moerõivaid ka teistele tippbrändidele. Hiinas ja Türgis asuvatele tootmisettevõtetele on läbi viidud sõltumatu poole auditid. Auditite kaudu on kontrollitud tehaste tegevust töö- ja inimõiguste tagamisel.

Millistes tehastes täpsemalt tootmine toimub?

Tehaste loetelu on järgnev:
Gala Teks Orme Insaat San Ve Tic A.S. Türgi
Imteks Mayo Tekstil San Ve Dis Tic A.S. Türgi
Sukkamestarit Soome
Barco Tekstil San Ve Tic A.S. Türgi
Quanzhou City Zhuosheng Shoes Co., Ltd. Hiina
Zuli Shoes Co., Ltd. Jinjiang, Hiina
Quangzhou Aoking Leather Co. Ltd. Hiina
Anhui A&C Garments & Textile Co., Ltd. Hiina
Tianjin City Shunxinyuan Made Clothes Ltd. Company Hiina
Nanjing Henggu Accessories Co., Ltd Hiina
Can Moda Tekstil Dis, Türgi
Shanghai Tianhong Knit Hat Co., Ltd., Hiina

Miks ei ole kogu kollektsioon toodetud Soomes?

Nii meil kui ka mujal on viimastel aastakümnetel hanked kandunud maailma eri paikadesse. Soome rõiva- ja tekstiilitööstuse võimalused on küllaltki piiratud. Tooted on valmistatud Türgis, Hiinas ja Soomes. Kõik kaubatarnijad on S-Grupi vastutustundlikkuse kriteeriumitele vastavad ja varasema koostöö kaudu tuttavad partnerid. Hiinas ja Türgis asuvatele tootmisettevõtetele on läbi viidud sõltumatu poole auditid. Auditite kaudu on muuhulgas kontrollitud tehaste tegevust töö- ja inimõiguste tagamisel.

Millised on S-Grupi pikema perspektiivi eesmärgid tekstiilitoodete vastutustundlikkuse osas?

S-Grupp on juba aastaid arendanud oma tarneahelate eetilisust ja läbipaistvust ning oma tekstiiltoodete vastavust vastutustundlikkuse põhimõtetele. Nn kõrge riskiga riikide tekstiilitehaste auditeerimised algasid 2005. aastal ning lepinguliste tehaste loendit hakati meie veebilehel avaldama 2015. aastal.
Oma kaubamärkide tootmise läbipaistvuse parandamiseks märgitakse toodetele valmistav tehas ja päritoluriik. 2016. aastal otsustati, et tehase andmed lisatakse ka oma toodete pesusiltidele, et teave toote valmistamise koha suhtes oleks tootel selgelt näha. Ka AT toodete puhul on eesmärgiks, et neile oleks märgitud teave valmistava tehase kohta.
2019. aasta kevadel võttis S-Grupp vastu puuvilla puudutava otsuse, mille kohaselt peab kõigi oma kaubamärkide tekstiiltoodete puhul kasutatud puuvill olema toodetud vastutustundlikult. Praktikas tähendab see seda, et puuvill on aastaks 2025 kas sertifitseeritud mahetoode, õiglase kaubanduse toode või toodetud algatuse Better Cotton Initiative raames.
Püüame ka Antti Tapani kollektsiooni puuvilla sisaldavad tooted võimalikult kiiresti nimetatud põhimõttega kooskõlla viia.

Kas kogu tekstiiltoodete tarneahel on tervikuna hallatud ja kontrollitud nii, et klient võib olla täiesti kindel, et tootmisega ei seondu ebainimlikke töötingimusi, lapstööjõudu, ohtlikke tootmismeetodeid ega muud ekspluateerimist?

Täie kindlusega seda väita ei saa. Tekstiiltoodete tarneahelad on enamasti väga pikad ja keerukad. Tooraine tootmisel, ketramisel, värvimisel, kudumisel ja õmblemisel osaleb palju eri ettevõtteid, kelle kõigi tuvastamine on üsna keeruline.
S-Grupp on teinud aastaid tööd, et kontrollida rõivaid tootvaid tehaseid ja parandada sellega seotud info läbipaistvust. 2019. aasta kevadel laiendasime oma vastutustundlikkuse põhimõtteid puuvilla algtootmisele.
S-Grupi oma kaubamärke ja imporditavaid tooteid valmistavate tehaste vastutustundlikkust jälgitakse sõltumatute auditite kaudu. Auditite käigus kontrollitakse muuhulgas tööohutust, tööaegu ning palgatingimusi. Auditite alusel leitud puudujäägid tuleb parandada ning seejärel tehakse uus audit, mille käigus veendutakse, et kõik puudused on kõrvaldatud.
S-Grupp on kohustunud tegutsema läbipaistvalt, avatult ja eetilisi põhimõtteid järgides. Meie loodud teavituskanalis saab anonüümselt teada anda kõigist S-Grupiga seonduvatest väärkasutuste kahtlustest või eetiliste põhimõtete vastasest tegevusest. Kõiki teateid uuritakse põhjalikult.

Lisateave S-Grupi vastutustundlikkuse põhimõtete kohta ->