UUENDATUD

S-Grupp otsustas 2026. aasta lõpuks järk-järgult loobuda puurikanade munade müümisest. S-Grupi otsus põhineb klientide ostukäitumise muutusel, grupi vastutustundliku kaubanduse põhimõtetel ning üldistel rahvusvahelistel trendidel.

„Loomade heaolu on meie klientide jaoks üha olulisem. Meie nüüdne otsus ja sellest lähtuv sisseostupoliitika edendab munakanade üldist heaolu. Oleme pikka aega pidanud läbirääkimisi Soome munatootjate ja munasid pakendavate ettevõtetega. Arutelude käigus panime paika ka ajakava, mis arvestab ka tootjate vaatenurgaga,“ ütles SOK vastutustundlikkusvaldkonna juht Lea Rankinen.

S-Grupi jaekettides toimub muutus kahes etapis. 2023. aasta lõpuks loobutakse seal omabrändi Kotimaista munade hulgas puurikanade munade müügist ning 2026. aasta lõpuks järk-järgult ülejäänud puurikanade munadest. Prisma Peremarket AS järgib oma emafirma poolt otsustatud põhimõtet ka Eestis.

S-Gruppi kuuluv Prisma Peremarket AS oli 2012. aasta septembris esimene Eesti jaekett, kes hakkas puurikanade munadele alternatiive pakkuma. Alates 2019. aasta algusest on kõik Eesti Prismades müüdavad munad pärit Eesti tootjatelt. Jaekett pakub kõigis kauplustes vabapidamise, mahe-, õrre- ja puurikanade mune. Iga viies Prisma valikus olev muna pärineb juba täna kanalt, kes ei ela puuris. Samas tänane müügistatistika näitab, et 100st Prismas müüdud munast 95 on puurikanade munad, mis ilmestab Eesti elanike eelistusi ja võimalusi selgelt. Inimeste tarbimiskäitumine puuris mitte-elavate kanade munade osas muutub aeglaselt, kuid pidevalt – 2016. aastal ostis selliseid mune 2,3%, praegu ligi 5% inimestest.

Eesti olukord on Soomega võrreldes väga erinev. Nimelt on Soomes S-Grupi kauplustes müüdud munadest ligi 60% puurikanade munad. Vabapidamise kanade munade osakaal on 27% ja mahemunade oma 9%. „Puurikanade munade müük Soomes on teist aastat selges languses, samas kui vabapidamise kanade munade müük kasvab. Mahemunade müük on aga jõudsalt kasvanud mitu aastat järjest. Seega on loomade heaolu inimeste jaoks oluline ning klientide ostukäitumine kiires muutumises,“ lausus S-Grupi sortimendijuht Antti Oksa. Mitmed tootjad on viimaste aastate jooksul teinud jõulisi investeeringuid moodsatesse õrrepuurikanalatesse, sest nö vanaaegsed puurikanalad keelas seadus 2012. aastal. Seetõttu oli S-Grupi seisukohalt oluline, et muutus toimuks hästi juhitult ja heas koostöös tootjatega.

S-Gruppi kuuluv Prisma lubab olla jätkuvalt vastutustundlik nii oma klientide kui ka tarnijate suhtes ning loobub järk-järgult 2026. aasta lõpuks puurikanade munade müümisest.

Koostöös Eesti tootjatega soovib Prisma laiendada juba praegu alternatiivsete toodete valikut, et tagada 2026 aastaks üleminek puurikanamunade vabale sortimendile. Prisma jaoks on oluline võtta arvesse Eesti ja Soome turgude eripärasid, kõikide osapoolte huve ja võimalusi ning iseseisvalt tegutsedes leida lähiaastatel võimalusi, kuidas järk-järgult suurendada veelgi alternatiivsetest kanapidamise viisidest pärit munade osakaalu oma sortimendis. Prisma teeb tööd, et tarbijaid alternatiivsetest kanapidamise viisidest teavitada ja tootjatega tulevaste sammude osas läbi rääkida, et saaksime emafirma poolt otsustatud põhimõtte kohaselt käituda ja samuti 7 aasta pärast puurikanade munadest loobuda.