Prisma Peremarketile anti täna Eesti Inimõiguste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi poolt pidulikult üle „Austame erinevusi“ märgis. Juba 2017. aastal mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastanud Prisma pälvis märgise pikaajalise mitmekesisust väärtustava personalitöö eest.

Prisma Peremarketi personaliosakonna arendusjuht Piret Lankots rõhutas märgist vastu võttes ettevõtte põhiväärtusi.

„Austame erinevusi ja oleme veendunud, et need rikastavad meid kõiki. Meie üheks põhiväärtuseks olev vastutustunne ühiskonna ja siinsete inimeste ees tähendab muuhulgas mitmekesiseid töövõimalusi ja mugavaid ostlemisvõimalusi kõigile. Oleme endile sõnastanud 9 eetilist põhimõtet ning üksteise väärtustamine on koos inimõiguste austamisega nende hulgas aukohal.”

Prismas töötab 800 inimest vanuses 15 – 76 aastat, kes on pärit rohkem kui kümnest erinevast riigist. Töötajatest ligi 78% on naised.

„Kõik meie töötajad ja kliendid on erinevad oma erinevate vajadustega ja see muudab Prisma tegelikult väga mitmekesiseks. Prisma sisekommunikatsioon toimub nii eesti, vene kui inglise keeles ja töötajatega suheldakse mitmeid erinevaid kanaleid kasutades. Koos tähistatakse ka riiklikke ja ettevõtte tähtpäevi ning regulaarselt toetatakse inimeste sportimist ja käiakse terviseprogrammi raames ühiselt matkamas. Kõigile kehtivad seejuures võrdsed võimalused,“ ütles Lankots. Lankots kinnitas, et Prismas soositakse erineva taustaga inimeste töölevõtmist, suhtutakse meestesse ja naistesse, noortesse ja vanematesse võrdselt, ollakse tolerantsed ka nende suhtes, kes näiteks eesti keelt alles õpivad või kel varasemad töökogemused kaubanduses puuduvad. Prisma pakub töötajatele ametikoha nõuetest tulenevalt võimalust õppida ettevõtte kulul eesti, vene, inglise või soome keelt.

“Austame erinevusi” on kvaliteedimärk, millega tunnustatakse tööandjaid, kes on teinud pingutusi mitmekesisuse ja kaasatuse edendamiseks. Kokku on sel aastal märgise pälvijaid 33, neist 16 saavad märgise esimest korda. Märgist annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium.