Telli kõik jõuludeks vajalik mugavalt ePrismast 🎄🎁 Vaata kingiideid, jõulukaunistusi ning advendikalendreid siit !
🚨Halbade ilmastikuolude tõttu on võimalik tellimuste hilinemine, vabandame!🚨

Prisma Konto plastikkaardi teenuste kasutustingimused

Mis on Prisma Konto?

Prisma Konto on AS-i Prisma Peremarket (edaspidi Prisma või äriühing) Eesti kauplustes rakendatav püsiklientide lojaalsusprogramm, kus kliendi jooksva kuu ostud summeeritakse kuu lõpus ja nende põhjal arvestatakse Prisma Kontole Konto raha. Konto raha saab klient kasutada Prisma kauplustes järgmiste ostude eest tasumisel. Mida suurem on kliendi igakuine ostukorv, seda rohkem Konto raha on kliendil võimalik koguda.

Kuidas teha endale Prisma Konto plastikkaart?

 • Prisma Konto plastikkaart väljastatakse eraisikule Prisma kaupluste klienditeeninduspunktides.
 • Prisma Konto plastikkaardi registreerimiseks ja aktiveerimiseks palume kliendilt järgmisi andmeid:

– taotleja ees- ja perekonnanimi
– telefon
– e-post
– sünnikuupäev
– postiaadress
– uudiskirja soov

 • Prisma Peremarketil on õigus jätta Prisma plastikkaart väljastamata, kui taotleja ei täida avalduse kohustuslikke välju.
 • Prisma Konto plastikkaardi saavad endale soetada kõik vähemalt 16-aastased eraisikud.
 • Kaardi kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Prisma klienditeeninduspunktis kaardi maksumus ja esitada isikut tõendav dokument.
 • Prisma Konto plastikkaardi toimimiseks on vajalik kliendil liituda Prisma Konto programmiga.
 • Prisma Konto plastikkaart kehtib tähtajatuna.
 • Klient on kohustatud Prisma Konto plastikkaarti hoidma hoolikalt ja vältima kaardi sattumist kolmandate isikute kätte.
 • Prisma Konto plastikaardi kaotamisel või hävinemisel kaardiga seotud konto suletakse.

Kuidas kasutada Prisma Konto plastikkaarti?

 • Prisma Konto plastikkaarti saab hakata kasutama kohe pärast kaardi kättesaamist.

Kuidas saab pere ühiselt Konto raha koguda?

 • Prisma Konto plastikkaart on isiklik ja sellega saab liita veel kuni kaks vähemalt 16-aastast pereliiget (edaspidi lisakasutajad). Nii kogub pere ühiselt veel rohkem Konto raha. Konto raha saab kasutada vaid Prisma Konto peakasutaja. Lisakasutaja Konto raha kasutada ei saa.
 • Prisma Konto lisaksutaja lisamiseks tuleb täita Prisma kaupluse infoletis ankeet, kus allkirjaga antakse nõusolek ostude liitmiseks peakasutaja Prisma Kontoga.
 • Nii peakasutaja kui ka lisakasutajad saavad igal ajal loobuda ühisest Konto raha kogumisest. Loobumiseks ei ole vaja teiste pereliikmete nõusolekut. Loobuda saab, andes sellesisulise info Prisma klienditeeninduspunkti.
 • Kui isik on lisakasutajana liitunud oma peakasutajast pereliikme Prisma Kontoga, ei saa isik registreerida ennast iseseisva Prisma Konto peakasutajaks või mõne muu Prisma Konto suhtes lisakasutajaks enne, kui on loobunud senisest Konto raha kogumisest lisakasutajana. Ühel kliendil ei ole võimalik olla kahes erinevas staatuses.
 • Kui lisakasutaja loobub Konto raha ühisest kogumisest peakasutajaga, jäävad enne loobumist lisakasutaja poolt sooritatud ostud ning ostudelt arvestatud Konto raha peakasutaja Prisma Kontole alles. Kui lisakasutaja soovib peale seda registreerida end peakasutajaks, siis tema Kontole ei liideta oste, mida ta tegi, kui oli teise konto lisakasutaja.
 • Ühe Prisma Konto jaoks kogutud ostusid ega ostudelt kogutud Konto raha ei saa üle kanda teisele Prisma Kontole.
 • Tähelepanu! Lisakasutajaks liidetava inimese varasem Konto raha üle ei kandu. Soovitame varasemalt kogutud Konto raha enne lisakasutaja liitmist ära kasutada.

Kuidas boonuspunkte koguda?

 • Et siduda ost Prisma Kontoga, tuleb kliendil enne ostu eest tasumist registreerida Prisma konto plastikkaart kaardimakseterminalis.
 • Kui klient unustab enne maksmist plastikkaardi kaardilugejasse sisestada, siis tagantjärele ei ole võimalik tšeki eest Konto raha saada.
 • Prisma Konto raha ei saa koguda ega kasutada ühegi tubaka- või alkoholitoote ostuga ega ostmiseks.
 • Prisma plastikkaarti ei saa Konto raha kogumiseks kasutada koos ID-kaardiga.
 • Igakuine Prisma Kontole laekuv Konto raha summa sõltub Prisma Konto kasutaja ja eelmise kalendrikuu ostude kogusummast. Iga kuu arvutatakse laekuv Konto raha summa järgmise kolme sammuga:
  • Kõik kasutaja Kontoga seotud eelmise kuu ostude summad liidetakse kokku.
  • Vastavalt toodud tabelile määratakse ostude kogusumma põhjal kuu jooksul saavutatud Konto raha tase.
  • Ostude kogusumma korrutatakse tuvastatud taseme määraga – tulemuseks saadud summas laekub Konto peakasutaja kontole Konto raha

Konto raha ei saa koguda kinkekaartide ja kolmandate isikute poolt pakutavate kaupade ja teenuste ostmisel (loteriipiletid, kõnekaardid, bussipiletid jms). Realiseeritud taaratšeki summa arvutatakse Konto raha summast maha.

Kuidas Konto raha kasutada?

 • Konto raha saab kasutada ostude eest tasumisel vaid Prisma Konto peakasutaja. Lisakasutaja Konto raha kasutada ei saa. Kui peakasutaja soovib Konto raha kasutada, tuleb sellest kassas teada anda enne ostu eest tasumist.
 • Üks Konto raha euro on väärt 1 € ehk Prisma Kontole laekunud Konto raha eest saab samas väärtuses Prisma kauplustes oma ostude eest tasutavat summat vähendada.
 • Konto raha saab kasutada ainult Prisma kauplustes kaupade eest tasutava ostusumma vähendamiseks. Konto raha ei saa välja võtta rahas.
 • Kalendrikuu ostude eest kogutud Konto raha saab kasutada alates järgneva kalendrikuu kolmandast kuupäevast. Konto raha kehtivus on 12 kuud, mistõttu soovitame perioodiliselt kogunenud Konto raha kaupade eest tasumiseks ära kasutada.
 • Konto rahaga tasudes kasutatakse alati esimesena varem kogunenud Konto raha. Väikseim ost, mille eest saab Konto rahaga tasuda, on väärtusega 1 €.
 • Kui klient soovib ostu eest tasumisel kasutada Konto raha, saab seda teha vajaliku hulga Konto raha olemasolul kuni 99% ulatuses ostusummast või vähemas ulatuses, kui Prisma Kontol on vähem Konto raha.
 • Kui klient tasub ostu eest Konto rahaga lisandub sellelt ostult kliendi jooksva kuu Konto raha arvestusse üksnes see summa, mis Konto raha kasutamise järel maksta jääb.
 • Konto raha ei saa kasutada alkoholi, tubakatoodete, kinkekaartide ja kolmandate isikute poolt pakutavate kaupade ja teenuste ostmisel (loteriipiletid, kõnekaardid, bussipiletid jms).
 • Konto raha saab kasutada üksnes Eestis asuvates Prisma kauplustes.

ePrisma teenus

 • ePrisma teenus on Prisma poolt osutatav teenus, mis võimaldab Klientidel osta teatud tooteid online-keskkonnas aadressil www. eprisma.ee. ePrisma teenuse täpsem sisu ja toimimine on kirjeldatud ePrisma kasutamistingmustes https://www.prismamarket.ee/blog/page/terms-of-delivery
 • ePrisma teenuse kasutamiseks ei ole vaja kehtivat Eesti ID-kaarti või elamisloakaarti.

Prisma Konto plastikkaardi kaotamine

 • Plastikkaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud koheselt teatama Prisma infoletti.
 • Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi maksumus. Pärast uue kaardi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti uuesti aktiveerida.
 • Kaardi kaotamisel või varguse korral ei kanta senisele kaardile kogunenud Konto raha pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile.
 • Leitud kaardist teavitatakse kaardi kasutajat telefoni või e-posti teel. Juhul kui kaardi kasutaja pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse/hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda uut kaarti, kuid senise kaardiga kogutud Konto raha ei saa kasutada uue kaardiga.

Muude tingimustega tutvu www.prismamarket.ee.

Kliendi ja äriühingu vahelises suhtes on kaitstud kolmandaks isikuks:

 • Solteq Oy – serverite, lojaalsusprogrammi haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
 • Digital Foodie Oy – epoe haldaja ja arendaja Soomes, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi. Digital Foodie Oy-l on õigus rakendada õiguskaitsevahendeid kliendipoolse kohustuste rikkumise korral.
 • Sendsmaily OÜ – e-uudiskirja saatmise keskkond Eestis, aadressiga Paldiski mnt 29, Tallinn 10612
 • SOK Media – klientide ostukäitumise analüüsija Soomes, aadress: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 Helsinki

Äriühingu poole võib teenusega seotud küsimustes pöörduda järgmisi kontaktandmeid kasutades:

AS Prisma Peremarket
E-post: info@prismamarket.ee
Aadress: Mustakivi tee 17, Tallinn 13912,
Eesti

Kaitse soovimatu elektroonilise otseturunduse eest (elektroonilise side seadus)

Meie elektroonsete kontaktandmete (ESS § 2 lg 8¹) kasutamine otseturustuseks on lubatud ainult adressaadi eelneval nõusolekul. Kontaktandmete kasutamine nii otseturustuse ja/või rämpsposti saatmiseks kui ka järjepidevate samasisuliste pöördumiste tegemiseks ei ole lubatud.