Prisma Konto plastikkaardi teenuste kasutustingimused

Mis on Prisma Konto?

Prisma Konto on AS-i Prisma Peremarket (edaspidi Prisma või äriühing) Eesti kauplustes rakendatav püsiklientide lojaalsusprogramm, kus kliendi jooksva kuu ostud summeeritakse kuu lõpus ja nende põhjal arvestatakse Prisma Kontole ostuboonus. Boonuspunkte saab klient kasutada Prisma kauplustes järgmiste ostude eest tasumisel. Mida suurem on kliendi igakuine ostukorv, seda rohkem boonuspunkte on kliendil võimalik koguda.

Kuidas teha endale Prisma Konto plastikkaart?

 • Prisma Konto plastikkaart väljastatakse eraisikule Prisma kaupluste klienditeeninduspunktides.
 • Prisma Konto plastikkaardi registreerimiseks ja aktiveerimiseks palume kliendilt järgmisi andmeid:

– taotleja ees- ja perekonnanimi
– telefon
– e-post
– sünnikuupäev
– postiaadress
– uudiskirja soov

 • Prisma Peremarketil on õigus jätta Prisma plastikkaart väljastamata, kui taotleja ei täida avalduse kohustuslikke välju.
 • Prisma Konto plastikkaardi saavad endale soetada kõik vähemalt 16-aastased eraisikud.
 • Kaardi kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Prisma klienditeeninduspunktis kaardi maksumus ja esitada isikut tõendav dokument.
 • Prisma Konto plastikkaardi toimimiseks on vajalik kliendil liituda Prisma Konto programmiga.
 • Prisma Konto plastikkaart kehtib tähtajatuna.
 • Klient on kohustatud Prisma Konto plastikkaarti hoidma hoolikalt ja vältima kaardi sattumist kolmandate isikute kätte.
 • Prisma Konto plastikaardi kaotamisel või hävinemisel kaardiga seotud konto suletakse.

Kuidas kasutada Prisma Konto plastikkaarti?

 • Prisma Konto plastikkaardi saab hakata kasutama kohe pärast kaardi kättesaamist.

Kuidas saab pere ühiselt boonuspunkte koguda?

 • Prisma Konto plastikkaart on isiklik ja sellega saab liita veel kuni kaks vähemalt 16-aastast pereliiget (edaspidi lisakasutaja). Nii kogub pere ühiselt veel rohkem boonuspunkte. Boonuspunkte saab kasutada vaid Prisma Konto peakasutaja. Lisakasutaja boonuspunkte kasutada ei saa.
 • Prisma Konto lisaksutaja lisamiseks tuleb täita Prisma kaupluse infoletis ankeet, kus allkirjaga antakse nõusolek ostude liitmiseks peakasutaja Prisma Kontoga.
 • Nii peakasutaja kui ka lisakasutajad saavad igal ajal loobuda ühisest boonuspunktide kogumisest. Loobumiseks ei ole vaja teiste pereliikmete nõusolekut. Loobuda on võimalik andes sellesisuline info Prisma klienditeeninduspunkti.
 • Kui isik on lisakasutajana liitunud oma peakasutajast pereliikme Prisma Kontoga, ei saa isik registreerida ennast iseseisva Prisma Konto peakasutajaks või mõne muu Prisma Konto suhtes lisakasutajaks enne, kui on loobunud senisest boonuspunktide kogumisest lisakasutajana. Ühel kliendil ei ole võimalik olla kahes erinevas staatuses.
 • Kui lisakasutaja loobub boonuspunktide ühisest kogumisest peakasutajaga, jäävad enne loobumist lisakasutaja poolt sooritatud ostud ning ostudelt arvestatud boonuspunktid peakasutaja Prisma Kontole alles. Kui lisakasutaja soovib peale seda registreerida end peakasutajaks, siis tema Kontole ei liideta oste, mida ta tegi, kui oli teise konto lisakasutaja.
 • Ühe Prisma Konto jaoks kogutud ostusid ega ostudelt kogutud boonuspunkte ei saa üle kanda teisele Prisma Kontole.
 • Tähelepanu! Lisakasutajaks liidetava inimese varasem boonus üle ei kandu. Soovitame varasemad boonused enne lisakasutaja liitmist ära kasutada.

Kuidas boonuspunkte koguda?

 • Et siduda ost Prisma Kontoga, tuleb kliendil enne ostu eest tasumist registreerida Prisma konto plastikkaart kaardimakseterminalis.
 • Kui klient unustab enne maksmist plastikkaardi kaardilugejasse sisestada, siis tagantjärele ei ole võimalik tšeki eest boonuspunkte saada.
 • Prisma Konto boonuseid ei saa koguda ega kasutada ühegi tubaka- või alkoholitootega.
 • Prisma plastikkaarti ei saa boonuspunktide kogumiseks kasutada koos ID-kaardiga.
 • Igakuine Prisma Kontole laekuv boonuspunktide hulk sõltub Prisma Konto kasutaja ja eelmise kalendrikuu ostude kogusummast. Iga kuu arvutatakse laekuv boonuspunktide hulk järgmise kolme sammuga:
  • Kõik kasutaja Kontoga seotud eelmise kuu ostude summad liidetakse kokku.
  • Vastavalt toodud tabelile määratakse ostude kogusumma põhjal kuu jooksul saavutatud boonustase.
  • Ostude kogusumma korrutatakse tuvastatud boonustaseme määraga – tulemuseks saadud summas laekub Konto peakasutaja kontole boonuspunkte.
  • Sõltuvalt kuu jooksul tehtud ostude kogusummast on boonustaseme määrad järgmised:
Kuu jooksul ostud kokku alates Boonustase
500 € 5,00%
450 € 4,50%
400 € 4,00%
350 € 3,50%
300 € 3,00%
250 € 2,50%
200 € 2,00%
150 € 1,50%
100 € 1,00%
50 € 0,50%

NÄITEKS:

Prisma Konto peakasutaja ja tema lisakasutaja(d) on ostnud eelmisel kuul kokku 480 € eest. Vastavalt ülaltoodud boonustabelile on ta saavutanud boonustaseme 4,5%. Järgmisel kuul laekub sellele Prisma Kontole 4,5% ostude summast ehk 480 x 4,5% = 21,6 boonuspunkti. Kui aga klient on ostnud eelmisel kuul kokku 49,90€ eest, siis Prisma Kontole boonuspunkte ei laeku – 0,5% taseme saavutamiseks peab ostude summa olema vähemalt 50 €.

Boonuspunkte ei saa koguda kinkekaartide ja kolmandate isikute poolt pakutavate kaupade ja teenuste ostmisel (loteriipiletid, kõnekaardid, bussipiletid jms). Realiseeritud taaratšeki summa arvutatakse boonusostu summast maha.

Kuidas boonuspunkte kasutada?

 • Boonuspunkte saab kasutada ostude eest tasumisel vaid Prisma Konto peakasutaja. Lisakasutaja boonuspunkte kasutada ei saa. Kui peakasutaja soovib boonuspunkte kasutada, tuleb sellest kassas teada anda enne ostu eest tasumist.
 • Üks boonuspunkt on väärt 1 € ehk Prisma Kontole laekunud punktide eest saab samas väärtuses Prisma kauplustes oma ostude eest tasutavat summat vähendada.
 • Boonuspunkte saab kasutada ainult Prisma kauplustes kaupade eest tasutava ostusumma vähendamiseks. Boonuspunkte ei saa välja võtta rahas.
 • Kalendrikuu ostude eest kogutud boonuspunkte saab kasutada alates järgneva kalendrikuu kolmandast kuupäevast. Boonuspunktide kehtivus on 12 kuud, mistõttu soovitame perioodiliselt kogunenud boonuspunktid kaupade eest tasumiseks ära kasutada.
 • Boonuspunktidega tasudes kasutatakse alati esimesena varem kogunenud boonuspunkte. Väikseim ost, mille eest saab boonuspunktidega tasuda, on väärtusega 1 €.
 • Kui klient soovib ostu eest tasumisel kasutada boonuspunkte, saab seda teha vajaliku hulga boonuspunktide olemasolul kuni 99% ulatuses ostusummast või vähemas ulatuses, kui Prisma Kontol on vähem boonuspunkte.
 • Kui klient tasub ostu eest boonuspunktidega, lisandub sellelt ostult kliendi jooksva kuu boonuspunktide arvestusse üksnes see summa, mis boonuspunktide kasutamise järel maksta jääb.
 • Boonuspunkte ei saa kasutada alkoholi, tubakatoodete, kinkekaartide ja kolmandate isikute poolt pakutavate kaupade ja teenuste ostmisel (loteriipiletid, kõnekaardid, bussipiletid jms).
 • Boonuspunkte saab kasutada üksnes Eestis asuvates Prisma kauplustes.

e-Prisma teenus

 • e-Prisma teenus on Prisma poolt osutatav teenus, mis võimaldab Kliendidel osta teatud tooteid online-keskkonnas aadressil www. prismamarket.ee. e-Prisma teenuse täpsem sisu ja toimimine on kirjeldatud e-Prisma kasutamistingmustes https://www.prismamarket.ee/blog/page/terms-of-delivery
 • e-Prisma teenuse kasutamiseks ei ole vaja kehtivat Eesti ID-kaarti või elamisloakaarti.

Prisma Konto plastikkaardi kaotamine

 • Plastikkaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud koheselt teatama Prisma infoletti.
 • Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi maksumus. Pärast uue kaardi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti uuesti aktiveerida.
 • Kaardi kaotamisel või varguse korral ei kanta senisele kaardile kogunenud ostuboonus pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile.
 • Leitud kaardist teavitatakse kaardi kasutajat telefoni või e-posti teel. Juhul kui kaardi kasutaja pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse/hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda uut kaarti, kuid senise kaardiga kogutud punkte ei saa kasutada uue kaardiga.

Muude tingimustega tutvu www.prismamarket.ee.

Kliendi ja äriühingu vahelises suhtes on kaitstud kolmandaks isikuks:

 • Solteq Oy – serverite, lojaalsusprogrammi haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
 • Digital Foodie Oy – epoe haldaja ja arendaja Soomes, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi. Digital Foodie Oy-l on õigus rakendada õiguskaitsevahendeid kliendipoolse kohustuste rikkumise korral.
 • Sendsmaily OÜ – eposti teel saadetav uudiskirja saatmise keskkond Eestis, aadressiga Paldiski mnt 29, Tallinn 10612
 • SOK Media – klientide ostukäitumise analüüsija Soomes, aadress: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 Helsinki

Äriühingu poole võib teenusega seotud küsimustes pöörduda järgmisi kontaktandmeid kasutades:

AS Prisma Peremarket
E-post: info@prismamarket.ee
Aadress: Mustakivi tee 17, Tallinn 13912,
Eesti